Zeit    Rewe Kursraum (1) Cycling Raum (2) großer Kursraum (4) Reha-Raum (6) Einklang Outdoor
09:00            
10:00            
11:00            
12:00            
13:00            
14:00            
15:00            
16:00            
17:00            
18:00            
             
             
     
Fit Mix, activity/Power…
09:10 - 10:10 Uhr
     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
             
     
Bauch intensiv, activity/Power…
10:15 - 10:45 Uhr
     
           
           
           
           
           
             
             
             
 
Zumba (im activity ), Special…
11:00 - 12:00 Uhr
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Zeit    Rewe Kursraum (1) Cycling Raum (2) großer Kursraum (4) Reha-Raum (6) Einklang Outdoor
09:00            
10:00            
11:00            
12:00            
13:00            
14:00            
15:00            
16:00            
17:00            
18:00            
             
             
             
             
             
             
     
Step & Pump, activity/Power…
09:30 - 10:30 Uhr
 
Vinyasa flow, Vinyasa Flow…
09:30 - 10:45 Uhr
 
         
         
         
         
         
   
Indoor Cycling,…
10:00 - 11:00 Uhr
   
       
       
       
       
       
         
   
Bauch intensiv, activity/Power…
10:35 - 11:05 Uhr
   
       
         
         
         
 
Fit Mix, activity/Power…
11:00 - 12:00 Uhr
       
           
   
Mobility, activity/Fit und…
11:10 - 11:30 Uhr
     
         
         
         
           
           
           
           
           
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Zeit    Rewe Kursraum (1) Cycling Raum (2) großer Kursraum (4) Reha-Raum (6) Einklang Outdoor
07:30            
08:30            
09:30            
10:30            
11:30            
12:30            
13:30            
14:30            
15:30            
16:30            
17:30            
18:30            
19:30            
20:30            
21:30            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     
Rückenfitness,…
09:30 - 10:30 Uhr
     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     
Bauch intensiv, activity/Power…
17:20 - 17:50 Uhr
     
           
           
           
           
           
         
Ashtanga Yoga, Ashtanga Yoga
17:50 - 19:05 Uhr
 
           
   
Indoor Cycling,…
18:00 - 19:00 Uhr
M.A.X., activity/Power…
18:00 - 18:30 Uhr
   
       
       
       
       
       
         
   
Beweglichkeit / Stretching &…
18:35 - 19:00 Uhr
   
       
       
       
       
           
             
   
Indoor Cycling,…
19:10 - 20:10 Uhr
Hot Iron, activity/Power…
19:10 - 20:10 Uhr
     
     
Yin Yoga, Yin Yoga &…
19:15 - 20:30 Uhr
 
       
       
 
Zumba, activity/Tanz (regulär)
19:30 - 20:30 Uhr